terça-feira, abril 12, 2011

LP - Tipo Record - Pascal

Program Registro;
var funcionario : record
                               nome     : String;
                               endereco : String;          
                               idade    : Integer;
                               salario  : Real;
    end;   

 Begin
     Write('Digite seu nome.....: ');
     Readln(funcionario.nome);
               
     Write('Digite seu endereço.: ');
     Readln(funcionario.endereco);
    
     Write('Digite sua idade....: ');
     Readln(funcionario.idade);
    
     Write('Digite seu salario..: ');
     Readln(funcionario.salario);
    
     Writeln('Seu nome é........: ',funcionario.nome);
     Writeln('Seu endereço é....: ',funcionario.endereco);
     Writeln('Sua idade é.......: ',funcionario.idade);
     Writeln('Seu salario é.....: ',funcionario.salario);                             
 End.
Program tipo_registro2;
Type funcionario = record
                               nome     : String;
                               endereco : String;          
                               idade    : Integer;
                               salario  : Real;
     end;   

Var func:funcionario;

 Begin
                Write('Digite seu nome.....: ');
                Readln(func.nome);
               
                Write('Digite seu endereço.: ');
   Readln(func.endereco);
    
                Write('Digite sua idade....: ');
                Readln(func.idade);
    
                Write('Digite seu salario..: ');
                Readln(func.salario);
    
     Writeln('Seu nome é........: ',func.nome);
     Writeln('Seu endereço é....: ',func.endereco);
     Writeln('Sua idade é.......: ',func.idade);
     Writeln('Seu salario é.....: ',func.salario);                          
   End.
Program  tipo_registro2;

Type funcionario = record
                               nome     : String;
                               endereco : String;          
                               idade    : Integer;
                               salario  : Real;
     end;   

Var func_rh,func_lancadoria:funcionario;

 Begin
                Writeln('Cadastro de funcionario do RH');
                Write('Digite seu nome.....: ');
                Readln(func_rh.nome);
               
                Write('Digite seu endereço.: ');
                Readln(func_rh.endereco);
    
                Write('Digite sua idade....: ');
                 Readln(func_rh.idade);
    
                Write('Digite seu salario..: ');
                Readln(func_rh.salario);

                Writeln('Cadastro de funcionario da Lançadoria');
                Write('Digite seu nome.....: ');
                Readln(func_lancadoria.nome);
               
                Write('Digite seu endereço.: ');
   Readln(func_lancadoria.endereco);
    
                Write('Digite sua idade....: ');
   Readln(func_lancadoria.idade);
    
                Write('Digite seu salario..: ');
   Readln(func_lancadoria.salario);

                Writeln('Funcionario do RH');    
   Writeln('Seu nome é........: ',func_rh.nome);
   Writeln('Seu endereço é....: ',func_rh.endereco);
                Writeln('Sua idade é.......: ',func_rh.idade);
                Writeln('Seu salario é.....: ',func_rh.salario);                        

                Writeln('Funcionario da Lançaadoria');    
                Writeln('Seu nome é........: ',func_lancadoria.nome);
                Writeln('Seu endereço é....: ',func_lancadoria.endereco);
                Writeln('Sua idade é.......: ',func_lancadoria.idade);
                Writeln('Seu salario é.....: ',func_lancadoria.salario);                       
 End.

Nenhum comentário:

Postar um comentário